"นอนไม่หลับ" คือ ภาวะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอน อาการนอนไม่หลับ นอนหลับยาก หรือหลับไม่สนิท ทางศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ของธาตุทั้ง 4 ใน ร่างกาย ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ