พจ.วสันต์ สุธรรม
(แพทย์แผนจีน)

Wasun Suthum (CM.D.)

เลขใบอนุญาต พจ.1096

พทป.สุรศักดิ์ โพธิ์แตง
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

Surasak Photang (TTM.D)

เลขใบอนุญาต พท.ป.2324

พจ.พิชญา พฤกษาศิลป์)
(แพทย์แผนจีน)

Pitchaya Pluksasin (CM.D.)

เลขใบอนุญาต พจ.1800

พท.ป.ภ​ั​ชรินทร์​ นวนทอง
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

Phatcharin Naunthong (TTM.D)

เลขใบอนุญาต พท.ป.4474